Kyvety pro spektrofotometry

Dodáváme kyvety HELLMA v plné nabídce sortimentu:

  • Klasické
  • Ponorné kyvety Hellma
  • IR kyvety a okénka ze speciálních materiálů - KBr atd.

Klasické kyvety HELLMA

Standardní „eurokyvety" s optickou délkou vrstvy 10 mm, mají vnější půdorys 12,5x12,5 mm, vnitřní otvor 10x10 mm a výšku 45 mm. Od nich je odvozena celá řada variant, lišících se např. optickou délkou, menší vnitřní šířkou (semimikro, mikro), materiálem (tedy různou spektrální pro- pustností) apod.
Významná je skupina J-kyvet pro fotometry Spekol, výška 30 mm.

Kyvety jsou vyrobeny z optického obyčejného nebo křemenného skla s těmito spektrálními propustnostmi a jsou i označeny barevným symbolem:

  • Optické sklo OG 360...2500 nm
  • Speciální sklo OS 320...2500 nm
  • Křemenné sklo HERASIL 230...2500 nm
  • Křemenné sklo SUPRASIL 200...2500 nm
  • Křemenné sklo SUPRASIL 300 200...3500 nm

Katalog kyvet Hellma

Ceník